Concurs Bases CAT

Guanyadors 2016:

 JFPA 2016 Concurs Video

 

 

1. Objectiu de la convocatòria

Dins del marc de les "Jornades Fotogràfiques" organitzats per l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, la Biblioteca Mercè Rodoreda convoca aquest concurs fotogràfic per estimular i premiar econòmicament uns projectes fotogràfics d'autors nacionals i internacionals que siguin capaços de sorprendre, emocionar i traslladar una visió pròpia del món que els envolta.

2. Modalitat

El concurs és Internacional i la participació és gratuïta.

3. Participants

Fotògrafs professionals o no, individuals o col·lectius. Cada participant pot enviar un màxim de 2 projectes. No poden participar els components de l'organització de les Jornades Fotogràfiques de Platja d'Aro.

4. Tema i tècnica

El tema és lliure, així com la tècnica aplicada. L'únic requisit es que les imatges hagin estat preses amb un aparell fotogràfic o dispositiu amb càmara, estan permeses tot tipus de manipulacions i hibridacions.

5. Característiques dels projectes

Els projectes han de constar d'una part teòrica, en forma de dossier (vegi punt 6,) i un conjunt de 6 a 12 imatges. Tant el dossier com les imatges només es poden presentar a través de l’apartat específic de CONCURS en la web de les jornades fotogràfiques de Platja d'Aro

6. El dossier de presentació del projecte

El dossier de presentació ha de constar dels següents ítems:

·         Nom i cognoms, ciutat, país, adreça electrònica, telèfon de com a mínim una persona de contacte

·         Antecedents: presentació de l’autor o conjunt d'autors (màxim 500 caràcters)

·         Títol del projecte

·         Definició del projecte (màxim 500 caràcters)

·         Explicació i motivacions

 

La falta d'alguna d'aquestes dades pot ser motiu de descalificació del participant.

7. Imatges a presentar junt al dossier

Es presentaran entre 6 i 12 imatges, en jpeg a 72 ppp, espai de color sRGB i amb el costat mes llarg de 1920 pixels. 

Les imatges s'han de nombrar de la següent manera: títol del projecte _ número de la sèrie. Per exemple: Elmeuprojecte_01.jpg

8. Jurat i Criteris de valoració

Un jurat,  format per un representant de l'Ajuntament, dos professionals del mon de la fotografia i un secretari, seleccionarà d'entre els finalistes el guanyador i els dos accèssits del concurs.

Es valoraran especialment la creativitat i la expressivitat dels projectes.

9. Data i formes de presentació dels projectes

·         01 de juliol de 2016                                        inici del concurs

·         05 de setembre a les 24:00 h     tancament presentació projectes

·         30 de setembre                                              publicació dels guanyadors i finalistes

 

La presentació dels projectes es farà través de la web www.fotoplatjadaro.com a l'apartat CONCURS, amb data màxima de presentació 24:00h del 5 de setembre de 2016

Es comunicarà personalment al guanyador i als accèssits i es farà públic el resultat del concurs via la web de les jornades i altres canals de difusió el 30 de setembre de 2016

 10. Premis

  • Primer Premi                    1.200 €
  • Segon Premi                        800 €
  • 2 Accèssits                            500 € cadascun

A aquests imports s'aplicaran les retencions legals. El guanyador i els accèssits hauran de facilitar el seu correu postal i les seves dades bancàries (amb codis IBAN/BIC en el cas que sigui fora d’Espanya) per rebre l’import dels premis mitjançant transferència bancària.

 

11. Responsabilitats i Drets de les imatges

Els autors afirmen ser els propietaris dels drets de les imatges i els responsables de les possibles reclamacions per part de tercers.

Els autors cedeixen els drets exclusivament per a la publicació i difusió de les imatges premiades i finalistes, així com per a l'ús promocional de les Jornades i el concurs en properes edicions. El guanyador, accèssits i finalistes accepten la reproducció gratuïta de les seves imatges en mitjans de comunicació massiva i sectorials amb l'objectiu de difondre els resultats dels premis.

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. L'organització es reserva el dret a resoldre com cregui mes convenient qualsevol situació no prevista en les bases.