fbpx

Avis Legal

AVIS LEGAL

Titularitat

S’informa als usuaris de la present pàgina web, d’ara endavant Usuari, que el titular del lloc web www.fotoplatjadaro.com, d’ara endavant lloc web, és l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, Avets 13, 17250 Platja D’Aro (Girona) , CIF G-55269484, d’ara endavant Titular.

Titular no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts a la llei, titular no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Objectiu

L’objectiu del lloc web és oferir als seus usuaris informació i serveis relacionats amb la fotografia:

 • Esdeveniments en els quals aprendràs sobre fotografia i il·luminació, com ara cursos, seminaris, tallers o jornades
 • Contingut educatiu com articles, vídeos i testimonials de fotògrafs
 • Promociones i campanyes relacionades amb la fotografia, de les quals et podràs beneficiar

Condicions d’Ús

L’accés al Lloc Web és lliure i gratuït sempre que l’usuari accepti les condicions d’ús que se li mostrin en entrar, segons la legislació vigent. Si l’usuari es subscriu a qualsevol servei del lloc web indica que ho farà acceptant les condicions d’ús i Política de privacitat i Cookies que se li mostraran en aquest Lloc Web.

Veracitat de les dades

L’Usuari reconeix que les dades subministrades són veraces i certs, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Modificació del servei

Aquest Lloc Web es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través del web en qualsevol moment i sense preavís. Aquells Usuaris que hagin sol·licitat un servei que posteriorment s’hagi cancel·lat (per exemple, un seminari que no hi hagi reunit el nombre mínim de participants) seran avisats com més aviat millor.

Normes generals d’ús

L’Usuari s’obliga a utilitzar aquest lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqui opinions i / o comentarios.

Així mateix, s’obliga a títol merament enunciatiu a no realitzar comentaris o accions:

 • Difamatoris, inexactes, falses, abusius, injuriosos, obscens, irreverents, ofensius, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadors, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i / o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, pe, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privacitat o publicitat) .
 • Transmisores de correu brossa, “SPAM”, missatges amb fins comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.
 • Que subministrin informació pràctica sobre activitats ilegales.
 • Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hagi contraprestació monetaria.
 • Que conte ngan dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets.

L’Usuari respondrà enfront de lloc web o davant de qualsevol tercer, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Lloc Web no intervé els continguts dels Usuaris.

Propietat intel·lectual

El contingut d’aquest Lloc Web és propietat del Titular o, si es dona el cas, d’autors que ens han cedit els drets de reproducció. Mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc Web i els seus continguts (fotografies , vídeos, creacions, textos, …). Quedant expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Titular i/o de les empreses col·laboradores, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats pels seus titulars. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Titular o l’empresa col·laboradora i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Per tant, el seu ús, reproducció, distribució, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda prohibida excepte autorització expressa del titular o, si escau, el gestor.

Es prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o contingut del portal de transparència.

Els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a responsabilitats i, si s’escau, l’exercici de les accions que legalment corresponguin.

Obligacions de Lloc Web

Lloc Web és responsable dels serveis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la propi web i identificats amb el seu corresponent copyright. Lloc Web no es responsabilitza en cap cas de la informació ni dels serveis prestats a les pàgines d’enllaços a tercers.

Lloc web d’adoptar les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicaciones.

Lloc web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

Lloc Web no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent del servei web a causa de interrupcions, fallades etc ..

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fins ara es venia complint la LOPD per temes de privacitat de dades, llei que a partir del 25 de Maig del 2018 queda substituïda pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en lloc web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això Lloc web manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions professionals i comercials amb l’Usuari de manera segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

Dades personals que requereix Lloc web

Per poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificatives / de caràcter personal, segons el servei que Lloc web et presti:

 

Per al bloc o secció “Comentaris / opinions”, en cas d’estar activat:

 • Nom: per identificar el Usuari
 • Email: per conèixer el correu electrònic des del qual s’ha fet el comentari.

 

Per al Newsletter:

 • Nom: per identificar el Usuari
 • Email: per conèixer el correu electrònic al qual podem enviar el nostre newsletter

Per a les inscripcions a les activitats i / o la botiga online:

 • Nom i cognoms: per gestionar la comanda.
 • NIF / codi fiscal: per gestionar la comanda.
 • Adreça: per gestionar la comanda.
 • Codi Postal: per gestionar la comanda.
 • Localitat: per gestionar la comanda.
 • Provincia: per gestionar la comanda.
 • País: per gestionar la comanda.
 • Telèfon: per gestionar el la comanda.
 • Email: per gestionar la comanda, enviar còpies de la comanda i altres comunicats relacionats amb la comanda.

Addicionalment, sol·licitem les següents dades que ens permeten conèixer millor als nostres usuaris. Aquestes dades seran tractades exclusivament de manera anònima, per a fins estadístics i per adaptar millor els nostres futurs serveis segons el perfil d’usuaris.

 • Grup d’edat
 • Nivell de fotografía
 • Sexe (opcional)
 • Interessos en temàtica fotogràfica

 

Per a l’àrea privat de clients:

L’àrea de clients es tracta d’una zona privada. El responsable de Web et proporcionarà un usuari i contrasenya perquè com Usuari puguis accedir a aquest servei restringit, entenent que accepta totes les condicions legals.

 

Per al formulari de contacte:

 • Nom i cognoms: per poder respondre a la consulta.
 • Telèfon: per poder respondre a la consulta
 • Email: per poder respondre a la consulta

 

Per fer pagaments online:

Els pagaments de les compres en el Lloc Web es fan o bé a través del Canal oficial de pagament de BancSabadell o bé a través de Paypal. Per tant el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d’aquests canals d’institucions àmpliament reconegudes.

En cas d’utilitzar targeta de crèdit o dèbit o un compte de PayPal per a realitzar el pagament online d’algun servei o producte, les dades de caràcter bancari o financer de l’Usuari implicats en el pagament sempre són gestionats directament pels proveïdors que s’indiquen a l’ apartat Serveis oferts per tercers. Lloc Web mai tindrà accés a les dades bancàries de l’Usuari.

Legitimació

Gràcies al consentiment podem tractar les dades, d’aquesta manera un requisit obligatori perquè puguis accedir de forma correcte als serveis de Lloc web.

L’usuari disposa del seu dret a l’oblit quan sigui que totes les seves dades siguin eliminats de les nostres base de dades.

Per aquest cas, podrà sol·licitar-ho a través del formulari de contacte o al correu electrònic info@educandolamirada.com.

Categoria de les dades

Les dades que recopila Lloc Web no són considerats dades sensibles o protegits.

Segons l’article 9.1 del nou reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelin:

 • L’origen ètnic o racial.
 • Las opinions políticas.
 • Las conviccions religioses o filosóficas.
 • La afiliació sindical.
 • El tractament de dades genéticos.
 • Datos biomètrics dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física.
 • Datos relatius a la salud.
 • Datos relatius a la vida sexual o les orientació sexuals d’una persona física.

Només treballem amb les dades mínimes identificatives per dur a terme la nostra tasca.

Temps de conservació de les dades

Les dades del client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic, etc. romandran en el nostre sistema el que legalment i tècnicament es requereixi per a l’operativa normal del lloc web i serveis oferts, llevat que l’Usuari exerceixi el seu dret a la seva eliminació o actualització.

Normativa de aplicación

Desde el el 25 de mayo de 2018, Sitio Web se rige por el Reglamento General sobre Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

Medidas de seguridad

Sitio Web está alojado en los sistemas operados por Hostalia, en adelante hosting, están implantadas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y evitar así su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado. Esto habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el RGPD.

Asimismo, hosting ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en este Sitio Web. Manteniendo continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

Concretamente, las medidas que adopta la empresa de hosting son:

 • Conexión con certificado SSL en el Sitio Web.
 • Sistemas de detección de intrusos (IDS)
 • Cámaras de CCTV
 • Cortafuegos (firewall)
 • Filtros antispam
 • Cifrado de datos
 • Planes de auditoría
 • Copias de seguridad diarias

Ejercicios de derechos

Aquel Usuario que haya facilitado sus datos a Sitio Web, podrá dirigirse al titular de la web con el fin de poder ejercitar gratuitamente su derecho de acceso a sus datos, rectificación o supresión, limitación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros.

El método que debe utilizar el Usuario para comunicarse con Sitio Web será mediante su cuenta de email registrada en nuestro servicio web, o por escrito.

El Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a Sitio Web y Titular con la referencia “Protección de datos”, especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud en la siguiente dirección:

info@educandolamirada.com.

Cualquier información que necesitemos almacenar en virtud de una obligación legal, fiscal o contractual, será bloqueada y sólo utilizada para dichos fines en lugar de ser borrada.

Modificación de la política de privacidad

Sitio Web se reserva el derecho de modificar la Política de Privacidad, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su efectiva aplicación.

Responsable del fichero y encargado del tratamiento

El responsable del fichero de datos y su tratamiento es el titular de Sitio Web.

Servicios ofrecidos por terceros

Para prestar servicios estrictamente necesarios para su adecuado funcionamiento Sitio Web utiliza los siguientes prestadores de servicios bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:

Plugins sociales

En nuestro Sitio Web ofrecemos enlaces y servicios relacionados con diferentes redes sociales. Si el Usuario es miembro de una red social y hace clic sobre el correspondiente enlace, el proveedor de la red social podrá enlazar sus datos de perfil con la información de su visita a Sitio Web.

Por tanto, el Usuario debe estar informado sobre las funciones y políticas sobre el tratamiento de sus datos personales de la respectiva red social. Tanto si accede a una de nuestras páginas web con alguno de sus perfiles en redes sociales o comparte información a través de ellos.

El Usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de las diferentes redes sociales, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

Aceptación, consentimiento y revocabilidad

El Usuario declara haber sido informado de las presentes condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Sitio Web en la forma y para las finalidades indicadas en el Aviso Legal.

En cualquier momento el Usuario podrá revocar sus datos, pero sin afectar a acciones ya realizadas en el pasado, es decir sin carácter retroactivo.

Para ello, podrá cambiar sus preferencias directamente en su perfil de Usuario en la página web, mediante la opción “unsubscribe” de nuestros newsletters, o mediante el envío de un correo electrónico a info@educandolamirada.com.

Derecho aplicable y jurisdicción competente

Cualquier conflicto relativo a la interpretación de los términos que conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con la información de este Sitio Web, se regirá por la legislación española y se someterá a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, que serán los únicos competentes.

Todo usuario del portal de transparencia acepta el cumplimiento de esta cláusula con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.